Català Castellano
Selecció de Personal

Si bé és freqüent sentir que les persones són el més important de qualsevol organització, hi ha determinats comportaments en certes empreses que denoten que aquesta afirmació no sempre es correspon amb la realitat dels fets.

Pel que fa referència a la selecció de personal, a la qual s'enfronten habitualment els empresaris i, en general, els directius d'empresa, en ocasions escoltem expressions similars a les següents:

   1. Coneixes a algú que sàpiga o tingui experiència en .....?.

   2. Tinc un amic que va estar treballant en aquesta empresa i crec que podria cobrir el lloc de treball que volem cobrir. Si vols li preguntaré si estaria interessat?.

   3. Li proposaré a la filla del meu germà que crec que ha estudiat Administració i Finances que vingui a treballar amb nosaltres. Crec que necessita treballar.

Evidentment, aquesta pràctica està allunyada de l'activitat de divulgació, de comparació, confrontació, d'elecció d'opció i decisió, és a dir d'atreure de manera selectiva, mitjançant tècniques de comunicació, candidats que compleixin els requisits que el càrrec exigeix.

La tasca bàsica de la selecció de personal és, en primer lloc, provocar una reflexió interna en la pròpia organització que permeti conèixer en profunditat els requeriments del lloc de treball actual i de futur, dins de l'estrategia de negoci i d'acord amb la cultura empresarial per, a partir d'aquí, identificar i escollir els candidats que tinguin més probabilitats d'exercir el càrrec amb l'eficàcia i l'eficiència que es requereix. És a dir, que permeti excedir amb les expectatives tant del que contracta com de l'empleat i així minimitzar el cost no, per no calculat, menys important en què moltes organitzacions incorren per no tenir les persones adequades ni prou motivades i/o per patir un elevat nivell de rotació dels seus empleats.

Amb el nostre equip de professionals, aconseguiràs l'objectivitat i precisió en la selecció de personal desitjable, incorporant professionals amb la formació, experiència i competències més adequades a les necessitats de l'organització i a les funcions del lloc a cobrir, així com amb les competències personals més adients a la cultura de la teva empresa i, el més important, la nostra metodologia i experiencia ens demostra un elevat èxit en la consecució de candidats, preparats, motivats i compromesos amb les funcions i responsabilitats del lloc de treball proposat.

Finalment, i encara que no és la finalitat d'un procés de selecció de personal, volem destacar que en moltes ocasions, com a conseqüència de la realització del procés de selecció, detectem certs aspectes de millora en la gestió dels recursos humans.

Per que ens fem una idea, és freqüent que les empreses "culpin" de l'elevada rotació de les persones, manca de motivació, implicació i iniciativa a "defectes" de les persones, i, en certes ocasions, observem que l'origen d'aquesta problemàtica rau, en part, en determinades conductes i estils de direcció.

Les persones abandonen o desitgen abandonar caps, no empreses

Dit d'una altra manera, generalment les competències tècniques per a l'exercici del treball són les desitjables, i, en canvi, les competències personals són millorables, especialment les que fan referència a les habilitats directives de lideratge, treball en equip i motivació del personal.

En cas que detectéssim qualsevol aspecte indicatiu en aquesta direcció, ho posaríem en el teu coneixement per, si escau, provocar l'oportuna reflexió al respecte.

Contacti amb nosaltres:
670 797 982

o escrigui'ns un Email a

fibanez@think2do.es
© 2014 Think 2 Do Consulting
BARCELONA: Avinguda Francesc Macià, 53, 7º 3ª, 08206 - Sabadell (Barcelona) - Telf. 670 797 982
P. DE MALLORCA: Plaça Sant Francesc, 1, Pral. 1ª - Palma de Mallorca (Illes Balears) - Telf. 670 797 982

Inici | Empresa | Què necessites? | Serveis | Contactar | Mapa web | Avís legal
Pàgina realitzada per Asnet, Disseny Web