Català Castellano
Planificació Estratègica

"Mai bufen bons vents per a qui no sap on va".

Tota empresa ha de saber a on es dirigeix, i ha de saber quan canviar a temps les seves metes i objectius si l'entorn canvia. Aquest és el major repte de les organitzacions. Només llavors podran aprofitar els vents que li siguin favorables i que li permetin arribar a on pretén. I ha de definir les seves metes i el seu rumb de forma explícita, consensuada, realista i compartida amb l'Organització.1. Planificació Estratègica

No és fàcil, ni tan sols en temps de bonança econòmica, preveure el futur i saber amb claredat cap a on hem de dirigir la nostra empresa. Més difícil és quan l'entorn canvia bruscament, en entorns de crisi, en el què allò al que estàvem acostumats sembla que ja no serà útil.

Anticipar el futur i adaptar eficaçment als canvis pot semblar que requereix dels accionistes i equips directius temps, esforç i mètode. El procés estratègic s'ha d'abordar amb màxim rigor, coneixement i informació, amb racionalitat i realisme.

Les decisions estratègiques determinen l'èxit o el fracàs de les organitzacions. Mai han de ser fruit de la improvisació o de la inèrcia.


Tota empresa ha de tenir un Pla Estratègic adaptat a la seva realitat, i a més desenvolupar els plans específics que li permetin abordar els canvis necessaris per assolir els seus objectius el més eficaç i ràpid possible. Així mateix, ha d'estar preparada per ajustar els seus plans (o fins i tot per canviar dràsticament) si els canvis de l'entorn així ho requereix.

2. Pla de Negoci (Pla d'Empresa - Business Plan)

Els emprenedors i els nous projectes empresarials necessiten comptar amb un Pla de Negoci en què, de forma breu i precisa, es transmeti a accionistes, directius o possibles inversors i col•laboradors els aspectes bàsics d'aquest: L'oportunitat de mercat que es pretén aprofitar, el model de negoci o projecte dissenyat per aprofitar aquesta oportunitat, els avantatges competitius i claus d'èxit, les barreres d'entrada i sortida del mercat al qual es dirigeix, els recursos necessaris per fer-ho, els costos i inversions necessàries així com les fonts d'ingressos i rendibilitats esperades.

Els emprenedors no només han de tenir una bona idea. Necessiten un document que el desenvolupi i expliqui ordenadament i de forma clara. És una veritable "targeta de presentació" sense la qual moltes portes romandran tancades.

Per a l'emprenedor és igualment important comptar amb un pla de contactes als que presentar el seu projecte mitjançant un pla de Negoci o Business Plan. Cercar no tan sols inversors sinó partners que puguin fer viable les idees és un altre aspecte clau. Cal fer una profunda anàlisi de qui poden ser aquests inversors o partners per evitar ingents pèrdues de temps i recursos.

3. Gestió del Canvi

Adaptar l'entorn i redefinir les metes i objectius empresarials exigeix sempre acceptar el canvi com una cosa ineludible.

Planificar aquests canvis de manera que realment l'organització s'alineï amb les metes i objectius és part substancial del procés estratègic.

Formació, motivació, reestructuració departamental, redisseny de funcions i tasques, mecanització d'activitats, etc. són part dels canvis necessaris per a que les estructures organitzatives s'adaptin ràpida i eficaçment a les noves necessitats i objectius de l'empresa.

Això requereix plans i accions concretes que garanteixin que l'organització disposarà de tots els elements necessaris, en mesura suficient, per garantir l'assoliment dels seus objectius.

4. Anàlisi de Mercats, Plans d'internacionalització i Projectes d'Inversió

Són tres aspectes bàsics de la planificació estratègica i més encara en els temps actuals on decisions errònies poden deixar sense marge de maniobra a moltes organitzacions.

Per definir les nostres metes hem de comptar amb un coneixement global, realista, estructurat i objectiu del mercat en el qual operem. No n'hi ha prou amb les intuïcions i amb la informació que rebem del dia a dia. Cal "parar" i mirar els mercats amb visió de futur i detectar les seves tendències, nous competidors, amenaces ... i fer-ho tractant de quantificar i ser objectiu en l'anàlisi, obtenint conclusions el més exactes i realistes possible.

En els últims anys, moltes empreses han fet un esforç d'internacionalització considerable que s'espera continuï imparable en els propers anys. Internacionalitzar és una decisió clau que s'ha d'abordar amb rigor i comptant amb la informació i l'ajuda necessària si es vol abordar amb èxit.

Molts projectes fracassen per no haver comptat amb els recursos necessaris per cobrir la inversió i despeses necessàries per assolir el llindar de rendibilitat que els permeti posar-se realment en marxa. La manca de finançament i recursos obliga a ajustar molt les estratègies i els temps si no es vol sucumbir a mig camí. Estratègies i recursos han d'estar raonablement equilibrats i cal ser molt realistes en aquest punt per assegurar l'èxit.

Contacti amb nosaltres:
670 797 982

o escrigui'ns un Email a

fibanez@think2do.es
© 2014 Think 2 Do Consulting
BARCELONA: Avinguda Francesc Macià, 53, 7º 3ª, 08206 - Sabadell (Barcelona) - Telf. 670 797 982
P. DE MALLORCA: Plaça Sant Francesc, 1, Pral. 1ª - Palma de Mallorca (Illes Balears) - Telf. 670 797 982

Inici | Empresa | Què necessites? | Serveis | Contactar | Mapa web | Avís legal
Pàgina realitzada per Asnet, Disseny Web