Català Castellano
AVÍS LEGAL
1. Informació General

En compliment del deure informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és Think 2 Do Consulting, S.L.. Empresa inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona prenc 43.254 foli 26 Fulla 428.916 inscripció 1, amb domicili per a correspondència i notificacions en *Avinguda Francesc Macià, 53, 7º 3ª, amb domini d'Internet http://www.think2do.es, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següents adreces de correu electrònic: info@think2do.es
La utilització de la web atribueix la condició d'USUARI, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web. Conseqüentment, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

2. Dades de Caràcter Personal

La gestió del tractament de dades de caràcter personal a través de la pàgina web ve definida en la següent Política de Privacitat:

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa als usuaris d'est assetjo web que les dades que proporcionin seran inclosos en un fitxer del que és titular Think 2 Do Consulting, S.L. Així mateix, s'informa que els usuaris podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al domicili social Avinguda Francesc Macià, 53, 7º 3ª (08206) Sabadell – Barcelona.

- Protecció de dades personals

La present Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.
A través d'qauesta web no es recull, ni se cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.

- Dades subministrades voluntàriament per l'usuari

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar-los i prestar-los el servei sol·licitat. Aquesta informació serà tractada amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l'opció o servei que l'usuari sol·liciti.
L'usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme a les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.
Les dades de caràcter personal que es facilitin per l'usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s'incorporessin en un fitxer degudament inscrit en el Registre públic de l'Autoritat de Control competent, la responsabilitat del qual correspon Think 2 Do Consulting, S.L.

- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, regulats en els articles 15 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, dirigint-se a Think 2 Do Consulting, S.L., mitjançant comunicació escrita remesa a la següent adreça: Avinguda Francesc Macià, 53, 7º 3ª ((08206) Sabadell – Barcelona) España; o bé, remetent un correu electrònic a info@think2do.es, indicant en la línia d'Assumpte el dret que desitgen exercitar.

- Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'est assetjo web recullen algunes dades de caràcter personal, la transmissió del qual es troba implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet.
Aquesta informació no s'obté per ser associada a usuaris identificats, però per la seva pròpia naturalesa podria, a través de la seva associació amb dades de tercers, permetre la identificació dels mateixos. En aquesta categoria de dades es troben, l'adreça IP o el nom de domini de l'ordinador utilitzat per l'usuari per connectar-se a l'assetjo web, l'adreça URL del recurs sol·licitat, l'hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de l'usuari.
Aquestes dades s'utilitzen amb l'exclusiva finalitat de controlar el correcte funcionament tècnic de l'assetjo web i es cancel·len immediatament després de la seva verificació, sense perjudici de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

- Cookies

En cap cas s'utilitzen cookies per recaptar dades personals identificatives de l'usuari. L'ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l'usuari accessibilitat a l'assetjo web (preferències i pautes de navegació de l'usuari).
L'ús de cookies de sessió, si escau, únicament es limitarà a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb la finalitat de facilitar l'exploració segura i eficient de l'assetjo web.

- Enllaços

Aquesta política de privadesa només és aplicable a la pàgina web de Think 2 Do Consulting, S.L. no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

- Seguretat

Les mesures de seguretat adoptats per Think 2 Do Consulting, S.L., són els adequats a les dades que l'usuari li facilita, de conformitat amb el previst en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Concretament, s'han adoptat les mesures de seguretat corresponents al nivell bàsic de seguretat conforme al Títol VIII del Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.Contacti amb nosaltres:
670 797 982

o escrigui'ns un Email a

fibanez@think2do.es
© 2014 Think 2 Do Consulting
BARCELONA: Avinguda Francesc Macià, 53, 7º 3ª, 08206 - Sabadell (Barcelona) - Telf. 670 797 982
P. DE MALLORCA: Plaça Sant Francesc, 1, Pral. 1ª - Palma de Mallorca (Illes Balears) - Telf. 670 797 982

Inici | Empresa | Què necessites? | Serveis | Contactar | Mapa web | Avís legal
Pàgina realitzada per Asnet, Disseny Web